Χάονες

Χάονες
οι, ΝΑ
ένα από τα παλαιότατα φύλα που κατοικούσαν στην Ήπειρο και, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν πελασγικής καταγωγής και για ένα διάστημα επικράτησαν σε ολόκληρη την Ήπειρο, στην οποία έδωσαν και το όνομα Χαονία, αργότερα όμως συγχωνεύθηκαν με τους Θεσπρωτούς και τους Ιλλυριούς.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Χάονες — Χάων masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Хаоны — Χάονες жители Хаонии (см,). Из 14 различных племен, населявших древний Эпир, наиболее значительными были 3: X., Феспроты и Молоссы. Первоначально важнейшую роль играли X., которым, по словам Фукидида, были подвластны и Феспроты. Фукидид, который… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Μεγάλη Ελλάς — Ονομασία για το σύνολο των ελληνικών αποικιών στη νότια Ιταλία. Πρωτοαναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Πολύβιο τον 2ο αι. π.Χ. · αρχαιότερος, αντίθετα, φαίνεται ο όρος Ιταλιώται, ο οποίος αποδιδόταν στους Έλληνες που ήταν μόνιμα εγκαταστημένοι σε …   Dictionary of Greek

  • Chaonians — Tribes of Epirus in antiquity. The Chaonians (Greek: Χάονες, Chaones) were an ancient Greek tribe that inhabited the region of Epirus located in the north west of modern Greece and southern Albania …   Wikipedia

  • Chaonier — Die Chaonier (altgriechisch Χάονες, lateinisch Chaones) waren einer der drei großen epirotischen Stämme, aus denen sich in antiker Zeit die Bevölkerung von Epirus zusammensetzte. Sie lebten in der nach ihnen benannten Landschaft Chaonia …   Deutsch Wikipedia

  • ХАОНЫ —    • Chaŏnes,          Χάονες, один из трех главных народов Эпира, живший в области Хаонии, между рекою Thyamis и Керавнскими горами; они считались за βάρβαροι (Thuc. 2, 80.) …   Реальный словарь классических древностей

  • ЭПИР —    • Epīrus,           Ήπειρος (материк), западная область северной Греции, в 200 кв. миль приблизительно, граничила на западе с Ионийским морем, на востоке с Фессалией, на севере с Иллирией, на юге с Амбрикийским заливом, Акарнанией и Этолией.… …   Реальный словарь классических древностей

  • Chaoniens — Tribus de l Épire dans l antiquité. Les Chaoniens (en Grec:Χάονες, Chaones), étaient une tribu grecque d Épire de l Antiquité, qui habitaient la côte entre les Montagnes Cérauniennes au nord et la rivière du Thiamis au sud …   Wikipédia en Français

  • Χάων — ονος, ο, ΝΑ μυθ. αδελφός τού Ελένου, από τον οποίο πήραν το όνομά τους οι Χάονες, κάτοικοι τής φερώνυμης περιοχής τής Ηπείρου …   Dictionary of Greek

  • Χαονία — Αρχαία χώρα της Ηπείρου που πήρε την ονομασία της, κατά την παράδοση, από τον γιο του Πρίαμου Χάονα που σκότωσε ακούσια ο αδελφός του Έλενος. Στους αρχαιότατους χρόνους X. ονομαζόταν ολόκληρη η Ήπειρος, στα μεταγενέστερα όμως χρόνια της αρχαίας… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”